TRUNG QUỐC 5N4Đ: TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

  Thời gian

  5 Ngày 4 Đêm

  Số chỗ trống

  50 people

  TRUNG QUỐC 6N5Đ: CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRILA

  Thời gian

  6 Ngày 5 Đêm

  Số chỗ trống

  50 people

  TRUNG QUỐC 6N5Đ: THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN

  Thời gian

  6 Ngày 5 Đêm

  Số chỗ trống

  1 Người

  HÀN QUỐC 5N4Đ: SEOUL – NAMI ISLAND – EVERLAND

  Thời gian

  5 Ngày 4 Đêm

  Số chỗ trống

  50 people

  BẮC KINH 4N3Đ: TỬ CẤM THÀNH – THIÊN AN MÔN – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

  Thời gian

  4 Ngày 3 Đêm

  Số chỗ trống

  50 people

  TRUNG QUỐC 7N6Đ: TRÙNG KHÁNH – THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

  Thời gian

  7 Ngày 6 Đêm

  Số chỗ trống

  50 people

  ĐÀI LOAN 6N5Đ: ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – NGÔI LÀNG MA QUÁI

  Thời gian

  6 Ngày 5 Đêm

  Số chỗ trống

  50 people

  HÀNH TRÌNH 3 TRONG 1 6N5Đ: THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – BẮC KINH

  Thời gian

  6 Ngày 5 Đêm

  Số chỗ trống

  50 people

  TRUNG QUỐC 6N5Đ : THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – BẮC KINH

  Thời gian

  6 Ngày 5 Đêm

  Số chỗ trống

  50 people